Akredituotas valstybės tarnautojų anglų kalbos testavimo centras - Anglų Kalbos Lygio Nustatymas | Testas Valstybės Tarnautojams‎

Anglų Kalbos Lygio Nustatymas | Testas Valstybės Tarnautojams‎

Pasirinkite kursų lygį, miestą ir kitus parametrus

Miestas
Paieškos data
Paskaitų dienos
Lygmuo
Paskaitų laikas
Akcijos

NUOTOLINIS anglų kalbos lygio nustatymo testas valstybės tarnautojams


Esate valstybės tarnautojas arba pretenduojate juo tapti ir reikia anglų kalbos pažymėjimo?

    Žinių gausa yra akredituotas mokymo centras turintis teisę tikrinti pretendentų į valstybės tarnautojų pareigas anglų kalbos mokėjimą.
    Išduodame oficialią pažymą.  
    Žinių gausa vadovaujasi aukščiausiu kokybės ISO standartu, kuris leidžia užtikrinti tinkamai paruoštas mokymo programas ir testus, bei kvalifikuotus dėstytojus. 

Kiek kainuoja?

 • Testo kaina - 35 eurai.

Kaip pasiruošti testui?

  Nenuostabu, kad esame kiek primiršę anglų kabos žinias: gramatiką, žodyną arba kalbėjimą.

  Todėl siekiant įgyti naujų žinių ar atkurti turimas, raginame lankyti mūsų siūlomus  anglų kalbos kursus suaugusiems.

  Mes pagelbėsime pasirenkant tinkamiausią kursą, o dėstytojai kursų turinį pritaikys prie Jūsų poreikių.

  Kaip nustatyti kalbos mokėjimo lygmenį?

  Mokymo centras "Žinių gausa" siūlo laikyti Cambridge English Placement Test tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. Tai – tikslus ir patikimas tarptautinis bendrinės anglų kalbos testas, pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (nuo A1 iki C1). Testas trunka nuo 30 minučių, juo tikrinami skaitymo, gramatikos ir klausymo įgūdžiai. Testo rezultatai pateikiami tą pačią dieną ir išrašoma pažyma, kuri yra tinkama Valstybės tarnybos departamentui.

  Kas yra Cambridge English Placement testas?

  • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino / testo atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenis: A1-C2.
  • Testas pildomas internetu ir trunka 30 minučių, juo tikrinami skaitymo, gramatikos bei klausymo įgūdžiai.
  • Papildomai tikrinami kalbėjimo įgūdžiai.
  • Testo rezultatai ir pažyma išduodami iškarto po testavimo.

  Kiek trunka?

  • nuo 30 min iki 1,5 valandos.

  Kur vyksta?

  • Vilniuje: Kalvarijų g. 2-5.
  • Nuotoliniu būdu

  §   A1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėti suformuluoti mintį. Gebu klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu užrašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

   A2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę.

  o    Skaitymas

  Gebu skaityti labai trumpus, paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose, ir gebu suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti atlikdamas (-a) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdindamas (-a) savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti.

   B1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu paprastai sieti frazes, kad apibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Gebu trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Gebu pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Gebu rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.

   B2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebu suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu suprasti daugumą filmų bendrine kalba.

  o    Skaitymas

  Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl galiu normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Gebu paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą man.

    C1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebu be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas (-a) posakių. Gebu veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Gebu tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, sujungti smulkesnes temas, išskirti specifinius aspektus bei apibendrinti, pateikdamas atitinkamas išvadas.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais tekstais bei gana išsamiai apibūdinti savo požiūrį.Gebu rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti, mano nuomone, svarbiausius dalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus, atsižvelgdamas (-a) į skaitytoją.

   C2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiek tiek laiko priprasti prie akcento.

  o    Skaitymas

  Gebu lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas, struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar grožinės literatūros tekstus

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti vartodamas (-a) idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Gebu laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebu pradėti iš naujo ir lengvai persakyti kitaip, kad pašnekovas net nepastebėtų sutrikimo.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Tekste galite naudoti SHORTCODUS , ,

  §   A1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti žinomus žodžius ir pačias bendriausias frazes apie save, šeimą bei artimiausią aplinką, jeigu žmonės kalba lėtai ir aiškiai.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti įprastinius pavadinimus, žodžius ir labai paprastus sakinius, pvz., iš skelbimų, plakatų ar katalogų.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti paprasta kalba, jeigu pašnekovas pasirengęs pakartoti ar perfrazuoti, pasakyti lėčiau ir padėti suformuluoti mintį. Gebu klausti ir atsakyti į paprastus klausimus apie būtiniausius poreikius arba gerai žinomus dalykus.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu vartoti paprastas frazes ir sakinius gyvenamajai vietai ir pažįstamiems žmonėms apibūdinti.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu užrašyti paprastą, trumpą tekstą ant atviruko, pvz., šventinį sveikinimą. Gebu į nustatytos formos dokumentus įrašyti asmens duomenis, pvz., viešbučio registracijos lapelyje įrašyti savo pavardę, tautybę, adresą.

   A2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis, pvz.: paprastą informaciją apie asmenį ir šeimą, apsipirkimą, gyvenamąją vietą, įsidarbinimą. Suprantu trumpų, aiškių ir paprastų žinučių bei skelbimų prasmę.

  o    Skaitymas

  Gebu skaityti labai trumpus, paprastus tekstus. Gebu rasti specifinę, numatomą informaciją paprastuose kasdieniuose tekstuose: skelbimuose, reklaminiuose lapeliuose, meniu, tvarkaraščiuose, ir gebu suprasti trumpus, paprastus asmeninius laiškus.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti atlikdamas (-a) įprastines nesudėtingas užduotis, kai reikia tiesiogiai pasikeisti informacija gerai žinomomis temomis. Gebu kalbėti trumpais sakiniais buitinėmis temomis, nors ne visada suprantu tiek, kad galėčiau palaikyti pokalbį.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu vartoti paprastų frazių ir sakinių rinkinį apibūdindamas (-a) savo šeimą ir kitus žmones, gyvenimo sąlygas, savo išsilavinimą ir dabartinį arba buvusį darbą.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu rašyti trumpas, paprastas pastabas ar žinutes. Gebu parašyti labai paprastą asmeninį laišką, pvz., kam nors už ką nors padėkoti.

   B1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti esmę, kai aiškiai kalbama bendrine kalba gerai žinomomis temomis, kuriomis tenka bendrauti darbe, mokykloje, poilsiaujant ir pan. Gebu suprasti daugelio radijo ir televizijos laidų apie kasdienius dalykus, asmeninėmis ar profesinėmis temomis esmę, kai kalbėjimo tempas santykinai lėtas, o tarimas aiškus.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti tekstus, kuriuose daug dažnai vartojamų žodžių ir gramatinių formų bei konstrukcijų, susijusių su kasdieniu gyvenimu ar darbu. Gebu suprasti įvykių, jausmų ir norų aprašymus asmeniniuose laiškuose.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti daugelyje situacijų, į kurias galiu patekti keliaudamas po šalį, kurioje kalbama ta kalba. Gebu nepasirengęs įsitraukti į pokalbį žinomomis, dominančiomis arba kasdienio gyvenimo temomis, pvz., apie šeimą, pomėgius, darbą, keliones ir naujausius įvykius.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu paprastai sieti frazes, kad apibūdinčiau patirtį, įvykius, svajones, viltis ir siekius. Gebu trumpai pateikti nuomonių ir planų priežastis ir paaiškinimus. Gebu pasakoti arba atpasakoti knygos ar filmo siužetą, išreikšti savo požiūrį.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu parašyti paprastą rišlų tekstą gerai žinomomis ar dominančiomis temomis. Gebu rašyti asmeninius laiškus, apibūdinti patirtį ir įspūdžius.

   B2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti išplėtotą kalbą ir paskaitas bei sekti net sudėtingą samprotavimą, jeigu tema neblogai žinoma. Gebu suprasti daugumą TV žinių ir laidų apie kasdienius dalykus. Gebu suprasti daugumą filmų bendrine kalba.

  o    Skaitymas

  Gebu skaityti straipsnius ir pranešimus, kuriuose keliamos šiuolaikinės problemos, reiškiamas tam tikras rašytojo požiūris ir nuomonė. Gebu suprasti šiuolaikinę prozą.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu gana laisvai ir spontaniškai bendrauti, todėl galiu normaliai bendrauti su asmenimis, kuriems ta kalba yra gimtoji. Gebu aktyviai dalyvauti diskusijose, kurių kontekstas gerai žinomas, pateikti ir pagrįsti savo nuomonę.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti daug dalykų, susijusių su savo interesų sfera. Gebu paaiškinti požiūrį į tam tikrą sritį, pateikti įvairių nuomonių privalumus ir trūkumus.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu parašyti aiškų detalų tekstą daugeliu temų, susijusių su mano interesais. Gebu parašyti rašinį ar ataskaitą ir pateikti duomenis ar priežastis, kurios paremia ar paneigia tam tikrą požiūrį. Gebu rašyti laiškus ir pabrėžti įvykių ir patirties svarbą man.

    C1

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Gebu suprasti išplėtotą kalbą, net jei jos struktūra nėra visiškai aiški, o ryšiai tik numanomi, bet nepateikiami akivaizdžiai. Gebu be didelių pastangų suprasti televizijos programas ir filmus.

  o    Skaitymas

  Gebu suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius ar grožinės literatūros tekstus, suvokti stilių skirtumus. Gebu suprasti specializuotus straipsnius ir ilgesnes technines instrukcijas, net jei jie nesusiję su mano veiklos sritimi.

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu bendrauti laisvai ir spontaniškai beveik neieškodamas (-a) posakių. Gebu veiksmingai ir lanksčiai vartoti kalbą socialiniais ir profesiniais tikslais. Gebu tiksliai formuluoti idėjas ir nuomones, sumaniai susieti savo ir pašnekovų nuomones.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Gebu aiškiai, detaliai apibūdinti sudėtingus reiškinius, sujungti smulkesnes temas, išskirti specifinius aspektus bei apibendrinti, pateikdamas atitinkamas išvadas.

  ·         RAŠYMAS

  Gebu išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais tekstais bei gana išsamiai apibūdinti savo požiūrį.Gebu rašyti apie sudėtingus dalykus laiškuose, rašiniuose ir ataskaitose, pabrėžti, mano nuomone, svarbiausius dalykus. Gebu rašyti įvairius tekstus, atsižvelgdamas (-a) į skaitytoją.

   C2

  ·         SUPRATIMAS

  o    Klausymas

  Nesunkiai suprantu bet kokią sakytinės kalbos atmainą, tiek girdimą tiesiogiai, tiek transliuojamą, net kai kalbama natūraliai greitu tempu, jeigu turiu šiek tiek laiko priprasti prie akcento.

  o    Skaitymas

  Gebu lengvai skaityti beveik visų rašytinės kalbos atmainų tekstus: santraukas, struktūriškai ar kalbos atžvilgiu sudėtingus tekstus, pvz.: vadovėlius, specialybės straipsnius ar grožinės literatūros tekstus

  ·         KALBĖJIMAS

  o    Bendravimas žodžiu

  Gebu be pastangų dalyvauti bet kuriame pokalbyje ir diskutuoti vartodamas (-a) idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Gebu laisvai reikšti mintis, tiksliai perteikti reikšmių atspalvius. Jei iškyla sunkumų, gebu pradėti iš naujo ir lengvai persakyti kitaip, kad pašnekovas net nepastebėtų sutrikimo.

  o    Informacijos pateikimas žodžiu

  Tekste galite naudoti SHORTCODUS , ,

  A1 (Pradedantis vartotojas)

  Mokantis šiuo lygiu susipažinsite  su pagrindiniais anglų kalbos elementais, gramatinėmis ir sakinių struktūromis, paprasčiausiais žodyno terminais, išmoksite taisyklingai tarti žodžius, išreiktši pagrindinius poreikius. Mokysitės  prisistatyti bei pristatyti kitus, užduoti ir atsakyti į klausimus, susijusius su asmenine informacija (kur gyvenate, kokius žmones pažįstate ir pan.). Baigę šį lygį, jau mokėsite paprastai bendrauti (pašnekovui kalbant lėtai ir aiškiai) pradėsite angliškai skaityti ir rašyti paprastus trumpus tekstus.

  A2 (Pradedantis vartotojas)

  Mokydamiesi šio lygio kursuose išmoksite laisviau naudoti anglų kalbą, dalyvauti dialoguose, rašyti paprastus tekstus bei sklandžiau skaityti. Išmoksite dažnai kalboje vartojamus išsireiškimus, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (asmeninė bei šeimos informacija, apsipirkimas, šalies geografija, darbas ir pan.). Baigę šio lygio kursus gebėsite apibūdinti savo aplinką, bendrauti kasdienėse situacijose, atsakinėsite į įvairius klausimus, praplėsite žodyną, išmoksite reikšti kalbos intencijas, paprašyti, pasiūlyti, pasiteirauti informacijos, apibūdinti save.

  B1 (Pažengęs vartotojas)

  Šio lygio kurso dalyvis gali laisviau paklausti, atsakyti bei rašyti ir skaityti, diskutuoti paprastomis temomis bei turi gramatikos žinias, kurias moka taikyti rašydamas ir kalbėdamas. Gebėsite spręsti daugumą iškylančių problemų keliaujant po užsienio šalis. Išmoksite aprašyti patyrimus, įvykius, svajones, lūkesčius, ambicijas, trumpai pagrįsti ir paaiškinti savo pasirinkimą bei planus. Baigę šį lygį galėsite išreikšti savo mintis, emocijas, reaguoti į pašnekovą. Įgysite platesnį žodyną, mokėsite įvairesnes gramatines struktūras.

  B2 (Pažengęs vartotojas)

  Mokymų dalyvis mokysis suprasti sudėtingų tekstų pagrindines idėjas tiek abstrakčiomis, tiek konkrečiomis temomis, taip pat diskusijas jo(s) specializacijos srityje. Baigę šiuos kursus galėsite bendrauti įvairiausiomis temomis bei prisitaikyti daugelyje situacijų. Galėsite jaustis laisvai keliaudami užsienyje, gebėsite sklandžiai ir beveik be išankstinio pasiruošimo bendrauti su kitakalbiais. Taip pat žinosite įvairių angliškų frazių, specifinių išsireiškimų, galėsite skaityti anglų kalbos knygas, pabrėžti tam tikro pasirinkimo privalumus ir trūkumus, taisyklingai rašyti įvairius tekstus bei laiškus.

  C1 (Įgudęs vartotojas)

  Mokymų dalyvis mokysis suprasti sunkius, ilgus tekstus sklandžiai ir be pasiruošimo gebės išreikšti savo poziciją argumentuodamas. Gebės vartoti kalbą lanksčiai bei efektyviai socialiniams, akademiniams bei profesiniams tikslams. Galės parašyti aiškius, puikios struktūros išsamius tekstus sudėtingomis temomis, rodančius gebėjimą vartoti jungtukus bei rišlumo priemones. Mokysis išreikšti savo mintis aiškiais ir gerai struktūrizuotais sakiniais bei rašyti įvairius tekstus, net ir dalykinėmis temomis.

  C2 (Įgudęs vartotojas)

  Mokymų dalyvis gebės lengvai suprasti viską, ką išgirsta ar perskaito, išmoks apibendrinti informaciją iš skirtingų žodinių bei rašytinių šaltinių, atkurti bei rišliai pristatyti pasakojimus ar pranešimus. Sklandžiai bei tiksliai be didelių pastangų gebės dalyvauti įvairiuose pokalbiuose ir diskusijose, vartoti idiomas ir šnekamosios kalbos posakius. Mokysis rašyti sudėtingus laiškus, ataskaitas ar straipsnius. Tai pat gebės rašyti specialybės ar grožinės literatūros tekstų santraukas ir apžvalgas.

  Kiti kursai, kurie vyksta pas mus

  Miestas
  Pradžios data
  Kam
  Grupės tipas
  Akcijos
  Mokymų grupė
  Mokymų pogrūpis
  Mokymų pavadinimas
  filter items
  Dėmesio! Pagal Jūsų pateiktą paiešką rezultatų nerasta. Patikslinkite paiešką.
  Žinių gausa

  Nori išmokti kalbą ir atrasti kitą pasaulį?

  Mokykis įdomiuose, įtraukiančiuose, dinamiškuose kalbos kursuose su patyrusiais ir savo darbą mylinčiais lektoriais! Pasirink sau tinkamą laiką, grupę ar lektorių ir registruokis jau dabar. Taip paprasta tobulėti!

  {"city":"","date":"today","who":"","group_type":"","discount":0,"group":"","subgroup":"","training":""}

  Kilo klausimų?

  Parašykite mums!
  Užpildykite žemiau esančią formą