Mūsų įvykdyti projektai

Kuriame naują elektroninę prekybos platformą!

Viešosios įstaigos Arvydo švietimo ir mokymo centro misija yra skatinti Lietuvos gyventojų poreikį savišvietai ir mokymuisi visą gyvenimą. Įmonė organizuoja dalykinės bei specializuotos kalbos mokymus įmonėse; informacinių technologijų mokymus; profesinius mokymus bei meninio ugdymo mokymus. Matome didelį poreikį kursams apie įvairias pasaulio virtuves, patiekalus. Globalėjant pasauliui Lietuvos žmonės daug keliauja ir skanauja įvairių šalių patiekalų ir taip gimsta noras visus skaniausius patiekalus išmokti pagaminti patiems. Taip pat pastebimas poreikis prasmingam laisvalaikio praleidimui, kai gaminant maistą, žmonės bendrauja, suranda bendrų sąlyčio taškų.

Įmonė atliepdama augančiam rinkos poreikiui pradeda kurti naują elektroninės prekybos sistemą, kuri bus skirta pristatyti ir parduoti kulinarijos kursus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas pradėtas 2022 metais ir bus baigtas 2023 m. pradžioje.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.


Įvykdyti ir šiuo metu vykdomi: 

2016 m. rugpjūčio 25 d. pradėtas projektas Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos lietuvių kalbos mokymo paslaugos Kaune trečiųjų šalių piliečiams. Bendra preliminari lietuvių kalbos mokymų trukmė 2000 astronominių valandų, planuojama, kad lietuvių kalbos mokytis galės 100 trečiųjų šalių pieličių. Mokymai vyksta lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

 

2016 m. liepos 17 d. pradėtas projektas "Lietuvos energijos gamyba" AB darbuotojams techninės anglų kalbos mokymai. Paslaugų teikimo tikslinė grupė – Pirkėjo darbuotojai, kurie atlikdami savo funkcijas, turi poreikį skaityti techninę arba verslo dokumentaciją anglų kalba ir / arba bendrauti anglų kalba raštu ir žodžiu. Mokymų tikslas: anglų k. žinių įgijimas, patobulinimas. 

2016 m. gegužės 17 d. pradėjome vykdyti mokymu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojams. Mokymų metu darbuotojai įgys kompetencijas, leisiančias geriau suprasti ir išmokti bendrinę anglų kalbą bei susipažinti ir įgauti profesinės anglų kalbos pagrindus.

2015 m. gruodžio 8 d. pradėtas vykdyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos pavaldžių institucijų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Mokymų tikslas – ,,Dėl mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų įsigijimo“, gerinti Fondo valdybos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyrių (toliau – Fondo valdybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyriai) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos (toliau – Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba) valstybės tarnautojų užsienio kalbos žinias. 

Mokymų apimtis: 160 akademinių valandų specializuoti anglų kalbos kursai grupėse 54 Fondo valdybos, Fondo valdybos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos skyrių bei Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos valstybės tarnautojams, 100 akademinių valandų individualūs anglų kalbos kursai 6 Fondo valdybos valstybės tarnautojams ir 100 akademinių valandų individualūs lenkų kalbos kursai 1 Fondo valdybos valstybės tarnautojui.


2015 metų spalio 15 d. pradėtas vykdyti Vilniaus apygardos administracinis teismo projektas, kuriuo metu įsipareigojome suteikti Užsakovui anglų kalbos mokymo paslaugas. Trys  klausytojų grupės pagal iš anksto suderintą grafiką turės 4 mokymų sesijas po 60 ak.val., t.y. kiekvienam klausytojui iš viso bus skiriama net po 240 ak.val.

Projektas įvykdytas 2016 m. kovo mėn.

 

2015 m. sausio mėnesį pradėtas vykdyti Išorės sienų fondo 2013 m. metinės programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. ISF 13/3.3.1-1.2 “Valstybės sienos apsaugos tarnybos mokymai”. Projektas skirtas tobulinti tarnautojų bendrinės ir specializuotos anglų kalbos žinias. Bus apmokytos 3 grupės, iš viso 30 dalyvių, kiekvienai grupei skiriant po 160 akademinių valandų. Vienas VSAT pareigūnas vyks į Didžiąją Britaniją, tobulinti anglų kalbos. Bus skiriama 120 akademinių valandų bendrinės anglų kalbos. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 11 126, 80 Eur.

Projektas įvykdytas 2015 m. birželio mėnesį.
 
 2014 m. spalio 1 d. pradėtas vykdyti Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektas „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, finansuojamas Išorės sienų fondo dalies specialioji tranzito schema 2012 metų metinės programos lėšomis. Anglų kalbos mokymų metu buvo apmokyta 2 (dvi) A2 lygio mokymų grupės Vilniuje ir Kaune, grupes sudarė po 10 pareigūnų. Taip pat viena C1 lygio grupė Vilniuje. Anglų kalbos mokymo kursai buvo skirti pareigūnams, turintiems atitinkamai A1 ir B2 lygio anglų kalbos žinias. Kursuose buvo mokoma bendrinės šnekamosios kalbos ir specialiosios leksikos, terminų bei rašybos (gramatikos), susijusių su karyba ir VST.

Projektas įvykdytas 2014 m. sausio 31 d.

 2013 m. lapkričio mėnesį pradėtas vykdyti ir įvykdytas Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. ISF 12/3.4.1.-1.5 “Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai”. Projektas skirtas tobulinti tarnautojų bendrinės ir specializuotos anglų kalbos žinias. Bus apmokytos 4 grupės, iš viso 40 dalyvių, kiekvienai grupei skiriant po 160 akademinių valandų. Du VSAT pareigūnai vyks į Didžiąją Britaniją, tobulinti anglų kalbos. Bus skiriama po 120 akademinių valandų bendrinės anglų kalbos mokymams. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 79600 litų.

Projektas įvykdytas 2014 m. liepos mėn.
 
2013 m. vasario 11 d. pradėtas vykdyti Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektas „Viešojo saugumo tarnybos personal mokymai“, finansuojamas Išorės sienų fondo dalies specialioji tranzito schema 2011 metų metinės programos lėšomis. Anglų kalbos mokymų metu buvo apmokyta 1 (viena) mokymų grupė iš 10 pareigūnų. B2 lygioanglų kalbos mokymo kursai buvoskirti pareigūnams, turintiems B1 lygio anglų kalbos žinias.Kursuose buvomokoma bendrinės šnekamosios kalbos ir specialiosios leksikos, terminų bei rašybos (gramatikos), susijusių su karyba ir VST.
 Projektas įvykdytas 2013 m. gegužės 23 d.

 2013 m. sausio mėnesį pradėtas vykdyti ir įvykdytas Išorės sienų fondo 2011 m. metinės programos lėšomis finansuojamas projektas Nr. ISF 11/3.4.1.-1.5 “Valstybės sienos apsaugos tarnybos personalo mokymai”. Projektas skirtas tobulinti tarnautojų bendrinės ir specializuotos anglų kalbos žinias. Apmokytos 4 grupės, iš viso 40 dalyvių, kiekvienai grupei skiriant po 160 akademinių valandų. Du VSAT pareigūnai vyko į Didžiąją Britaniją, tobulinti anglų kalbos. Buvo skiriama po 90 akademinių valandų bendrinės anglų kalbos ir po 30 akademinių valandų individualių specializuotos anglų kalbos mokymų. Suteiktos ES paramos suma minėtų mokymų organizavimui yra 70000 litų.
 Projektas vykdytas 2013 m. sausio – birželio mėnesiais.

 2012 m. spalio mėnesį pradėti vykdyti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbuotojų mokymai pagal 2011 m. Europos grąžinimo fondo lėšomis finansuojamą projektą Nr. EGF11/3.2.3-2.2 „Migracijos departamento darbuotojų anglų kalbos mokymai“. Mokymų pobūdis – šnekamosios kalbos, rašymo ir žodinių bei rašytinių tekstų anglų kalba supratimo įgūdžių formavimas  Migracijos departamento prie VRM darbuotojų grupėms. Kiekvienai grupei skirama po 93 akademines valandas, iš viso 5 grupės.
 Projektas įvykdytas 2013 m. balandžio 11 d.


2012 m. spalio mėnesį pradėti vykdyti studijų kokybės vertinimo centro mokymai. Anglų kalbos mokymai skirti nuosekliems ir specializuotoms profesinėms (būdingoms užsienyje įgyto išsilavinimo vertinimo ir pripažinimo veiklai) žinioms ir gebėjimams formuoti. Bendra mokymo kursų trukmė – 100 akademinių valandų. Numatomi du kursų ciklai. Šis projektasiš dalies finansuojami Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondo lėšomis.
 Projektą numatoma įvykdyti iki 2013 m. birželio 30 d.


 2013 m. sausio 23 d. pradėtas vykdyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projektas ,,Valstybės sienos apsaugos tarnybos žinybos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ kompiuterinio raštingumo mokymo kursų, įskaitant testavimą su pažymėjimo išdavimu, organizavimo paslaugos. Projektas skirtas 230 dalyvių apmokymui, kiekvienam dalyviui skiriant 64 akademines valandas. Mokymai vedami Vilniaus, Alytaus, Utenos, Klaipėdos miestuose.
 
Kursams skirti reikalavimai: Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo(ECDL) programos (4.0 versija) 7 modulius (pilnas ECDL paketas).
 


 2012 m. gruodžio 4 d. pradėtas vykdyti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos pavaldžių institucijų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas finansuojamas pagal 
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas” įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas”.
 Šio projekto mokymai skirstomi į dvi dalis – 1. Individualūs  bendrinės anglų kalbos mokymai, kurių metu mokymuose dalyvaus vienas viceministras, kuriam pagal vykdomų funkcijų pobūdį būtina laisvai kalbėti angliškai (vykdo atstovavimo funkcijas, dalyvauja ES sprendimų priėmime ir priimtų sprendimų įgyvendinime). 2. Specializuotos anglų kalbos mokymai organizuojami ministerijos ir jos pavaldžių institucijų (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) darbuotojams.
 Individualiems mokymams numatyta 100 akademinių valandų, grupėse 40 akademinių valandų. Mokymuose dalyvaus 52 ministerijos ir jos pavaldžių institucijų darbuotojai. Bendra mokymų trukmė grupėse 240 akad. val.
 Projektas įvydytas 2013 m. III ketvirtį.
 
2011 metų gegužę
 
Pradėjome įgyvendinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą, pagal kurį beveik dvejus metus šio teismo darbuotojai bus mokomi anglų kalbos. Trys  klausytojų grupės pagal iš anksto suderintą grafiką turės 4 mokymų sesijas po 60 ak.val., t.y. kiekvienam klausytojui iš viso bus skiriama net po 240 ak.val. 


 
2011 metų rugsėjį
 
Toliau bus tęsiamas Europos socialinio fondo agentūros ir LR Vidaus reikalų ministerijos finansuojamas LR Specialiųjų tyrimų tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimo projektas.
 
Pagal jį antrus metus Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių STT darbuotojai  intensyviai mokosi anglų kalbos. Kiekvienam klausytojui skiriama  po 160 ak. val.
 
Projekto trukmė – 2010 m rugsėjis – 2011 m gruodis.
 
 
2011 metų lapkritį
 
Buvo vykdomas Utenos švietimo centro projektas, skirtas šio regiono pedagogų anglų kalbos žinių tobulinimui. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Pagal jį iki 2012 metų balandžio mėnesio anglų kalbos mokėsi 2 rajono mokyklų vadovų ir 4  mokytojų grupės. Mokymo programa bus adaptuota švietimo bendruomenei.
 
 
2011-2012 kovo mėn.
 
EUROPOS SOCIALINIO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS
 
  ,,Valstybės sienos apsaugos tarnybos žinybos dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
 
Pagal jį penkiuose didžiuosiuose miestuose - Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje ir Utenoje  kompiuterinio raštingumo kursuose pagal ECDL programos 7 modulius per metus buvo apmokyta 800 pareigūnų (viso - 80 grupių po 10 klausytojų kiekvienoje). Kiekvienas dalyvis gavo išsamią metodinę medžiagą. Kiekvieno mokymo pabaigoje organizuotas ECDL testų laikymas, sėkmingai juos išlaikiusieji gavo  baigimo pažymėjimus, galiojančius visoje Europos Sąjungoje.

 
2010 – 2011 metai
 
Laimėję Užsienio reikalų ministerijos užsienio kalbų mokymo paslaugų  viešųjų pirkimų konkursą, pravedėme ministerijos valstybės tarnautojams įvairių lygių ir įvairių užsienio kalbų   individualius mokymus bei mokymus grupėse. Buvo mokoma latvių, lenkų, vengrų, danų, italų bei ispanų kalbų.
 
 
2011m vasario – balandžio mėn.
 
Vedėme intensyvius vokiečių kalbos mokymus  Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro mokiniams pagal projektą ,,Darbo praktika šaltkalvių specialybės mokiniams, turintiems specialių poreikių“.
 
 
2011m kovo – gegužės mėn.
 
Vykdėme Europos socialinio fondo lėšomis finansuotą projektą ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Vienuolikoje Lietuvos miestų vedėme anglų kalbos mokymus moterims bedarbėms (neturinčioms darbo ilgą laiką). Iš viso apmokytos 22 grupės. Kiekviena klausytoja gavo metodinę medžiagą bei CD. Išlaikiusios egzaminą, gavo ir pažymėjimą.
 
 
2011m vasario – gegužės mėn.
 
Buvo vykdomas Europos grąžinimo fondo lėšomis finansuojamas policijos pareigūnų užsienio kalbų mokymo  projektas, kurio tikslas užtikrinti policijos pareigūnų sugebėjimą sklandžiai ir laisvai bendrauti angliškai. Projekto tikslines grupes sudarė pareigūnai, kuriems anglų kalba reikalinga kasdienėje profesinėje jų veikloje. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
 
 
2011m  kovo – balandžio mėn.
 
Dalyvavome Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos viešuose pirkimuose, kurie buvo vykdomi įgyvendinant projektą ,,Stichinių gamtos reiškinių išankstinės perspėjimo sistemos sukūrimas ir diegimas“, finansuojamą Norvegijos finansinio mechanizmo ir LR biudžeto lėšomis.
 
Laimėjus konkursą pravesti anglų kalbos mokymai Klaipėdos hidrometeorologijos stoties darbuotojams.
 
 
2011m gegužės – birželio mėn.
 
Vyko Ugdymo plėtotės centro projektas, skirtas pradinių klasių mokytojams ir specialiojo ugdymo pedagogams ,,Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: edukacinė dalis.“ Telšių regiono pedagogai projekto metu patobulino edukacinę informacinių komunikacijos technologijų taikymo kompetenciją: kūrybiškai individualizuoti ugdymo turinį, tikslingai naudoti IKT priemones ugdymo procese, tikslingai taikyti mokymo ir mokymosi metodus, planuoti IKT panaudojimo veiklą, organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese ir kt.
 
 
2011 m rugsėjo – lapkričio mėn.
 
Vykdėme Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos ir jai pavaldžių įstaigų vadovų bei specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektą – kompiuterinio raštingumo (ECDL) mokymus. Jie vyko net 9 regionuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje. Viso - 10 grupių. 110 klausytojų mokėsi pagal ECDL programos 7 modulius. Sėkmingai išlaikę ECDL testus gavo ECDL vartotojo pažymėjimus,  galiojančius visoje Europos Sąjungoje.
 
 
2011 m rugsėjo – gruodžio mėn.
 
10 Vilniaus, Alytaus ir Joniškio rajonų pedagogų grupių tobulino anglų kalbos žinias.
 
Mokymo programos, pagal kurias jie mokėsi, adaptuotos švietimo bendruomenei.
 
 
 
2011 m lapkričio – gruodžio mėn.
 
Pagal Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą 4 Alytaus poliklinikos medicinos darbuotojų grupės mokėsi kompiuterinio raštingumo (ECDL programa).

Žinių gausa

Nori išmokti kalbą ir atrasti kitą pasaulį?

Mokykis įdomiuose, įtraukiančiuose, dinamiškuose kalbos kursuose su patyrusiais ir savo darbą mylinčiais lektoriais! Pasirink sau tinkamą laiką, grupę ar lektorių ir registruokis jau dabar. Taip paprasta tobulėti!

Kilo klausimų?

Parašykite mums!
Užpildykite žemiau esančią formą